Jūrlietas

Zināšanas par jūru 2020

Zināšanas par jūru 2020

Zināšanas par jūru 2020

Definīcija un darbības joma

Lašu audzētava Skrībā — Galveja, Īrija © Lionel Flageul

“Zināšanas par jūru 2020” apkopo no dažādiem avotiem iegūtus datus par jūru,

  • lai palīdzētu nozarei, valsts iestādēm un pētniekiem atrast datus un efektīvāk izmantot tos, izstrādājot jaunus ražojumus un pakalpojumus,
  • lai uzlabotu mūsu zināšanas par norisēm jūrā.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Valstu dati nesniedz visu nepieciešamo informāciju par jūru, jo tā ir globāla sistēma, kurā valda mainīgi vēji, sezonālas straumes un sastopamas migrējošas sugas, tāpēc ļoti svarīgi ir veikt analīzi Eiropas līmenī.

Dažādu vietējo un valsts līmeņa sistēmu integrāciju vienotā veselumā parasti organizē ES. Tai piešķirtās pilnvaras tādās jomās kā zivsaimniecība, vide, transports, pētniecība, uzņēmējdarbība un rūpniecība ļauj ES sarūpēt finansējumu un pieņemt tiesību aktus, kas vajadzīgi zināšanu bāzes paplašināšanai līdz 2020. gadam.

Kā tas darbojas praksē?

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkla (EMODNET) tīmekļa vietnēs inženieri un zinātnieki var redzēt, kādi dati ir pieejami par konkrētu jūras baseinu, un lejupielādēt gan sākotnējos novērojumus, gan atvasinātos datus, piemēram, digitālos reljefa modeļus, nogulšņu sadalījuma plānus un ziņas par jūras dzīvotnēm. Priekšrocības, ko rada ērtāk pieejami dati, ir izskaidrotas, analizējot konkrētus piemērus:

  • 1. pētījums —  piekrastes akvakultūra: jauna jūras būru konstrukcija
  • 2. pētījums —  aizsardzība pret piekrastes eroziju
  • 3. pētījums —  kabeļu aizsardzība jūras vēja enerģijas ģeneratoriem
  • 4. pētījums —  hidrogrāfiskie dati optimāliem kuģu navigācijas maršrutiem

Dati par jūru

Oficiālie dokumenti

Jūras forumā atradīsit plašāku informāciju par šādām tēmām:

Līdzīga tematika