Jūrų reikalai

Žinios apie jūras 2020 m.

Žinios apie jūras 2020 m.

Žinios apie jūras 2020 m.

Apibrėžtis ir taikymo sritis

Lašišų inkubatorius, Screebe, Golvėjaus grafystė, Airija© Lionel Flageul

Vykdant žinių apie jūras 2020 m. politiką sutelkiami iš įvairių šaltinių gaunami jūrų duomenys siekiant:

  • padėti sektoriui, valdžios institucijoms ir mokslininkams rasti duomenų ir veiksmingiau jais pasinaudoti kuriant naujus produktus ir paslaugas;
  • gerinti mūsų supratimą apie jūrų ypatybes.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Iš nacionalinių duomenų visko, ką mums reikia žinoti apie jūras kaip pasaulinę sistemą, kurios įvairias dalis į vieną visumą jungia kintantys vėjai, sezoninės srovės ir migruojančios rūšys, nesužinome; itin svarbi Europos lygmens analizė.

Įvairias nacionalines ir vietos sistemas integruoti į nuoseklią visumą skatina ES. Dėl aiškių įgaliojimų tokiose srityse, kaip žuvininkystė, aplinka, transportas, moksliniai tyrimai, įmonės ir pramonė, ji gali teikti finansavimą ir leisti žinių apie jūras politikos iki 2020 m. teisės aktus.

Kaip tai vyksta praktikoje?

Naudodamiesi Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo (EMODNET) svetainių prototipais, inžinieriai bei mokslininkai gali matyti, kurie tam tikro jūros baseino duomenys turimi, ir parsisiųsdinti ir pirminius stebėjimo duomenis, ir išvestinius duomenų produktus, tokius kaip skaitmeniniai vietovių modeliai, informacija apie nuosėdų pasiskirstymą ir jūrų buveines. Kokia geresnių galimybių naudotis duomenimis nauda, matyti iš atvejų tyrimų pavyzdžių:

  • ATVEJO TYRIMAS NR. 1:  Jūros akvakultūra. Nauja jūrinių narvų konstrukcija
  • ATVEJO TYRIMAS NR. 2:  Apsauga nuo pakrančių erozijos
  • ATVEJO TYRIMAS NR. 3:  Jūros vėjo jėgainių kabelių apsauga
  • ATVEJO TYRIMAS NR. 4:  Hidrografijos duomenys siekiant optimizuoti laivybos maršrutus

Daugiau apie jūrų duomenis

Oficialūs dokumentai

Apsilankykite Jūrų forume, kuriame rasite:

Daugiau šia tema