Meriasiat

Meriosaaminen 2020

Meriosaaminen 2020

Meriosaaminen 2020

Määritelmä ja soveltamisala

Lohenviljelyä, Screebe, Galway, Irlanti © Lionel Flageul

Meriosaaminen 2020 -aloitteessa tuodaan yhteen meritietoa eri lähteistä. Aloitteen tarkoituksena on

  • auttaa elinkeinoelämää, viranomaisia ja tutkijoita löytämään tietoa ja hyödyntämään sitä paremmin uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa
  • oppia ymmärtämään merten käyttäytymistä paremmin.

Miksi tarvitaan EU-tason toimia?

Kansallinen meritieto ei riitä kertomaan kaikkea, mitä meidän pitää tietää meristä maailmanlaajuisena järjestelmänä, jonka yhdistäviä tekijöitä ovat vaihtuvat tuulet, kausiluonteiset virtaukset ja muuttoeläinlajit. Euroopan tason analysointi on tämän vuoksi olennaisen tärkeää.

EU on ajanut eri kansallisten ja paikallisten järjestelmien yhdistämistä yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi. EU:lla on toimivaltaa esimerkiksi kalastuksen, ympäristön, liikenteen, tutkimuksen, yritystoiminnan ja teollisuuden aloilla, minkä ansiosta se voi rahoittaa Meriosaaminen 2020 -aloitetta ja antaa alan lainsäädäntöä.

Käytännön toiminta

Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODNET) prototyyppisivustoilta tutkijat ja suunnittelijat voivat nähdä, mitä tietoja on saatavana miltäkin merialueelta, ja saada käyttöönsä sekä alkuperäisiä havaintoja että niistä johdettuja tietotuotteita, kuten digitaalisia maastomalleja, sedimentaatioalueita ja meriluontotyyppejä. Parantuneen tiedonsaannin hyötyjä kuvaillaan tapaustutkimusesimerkkien avulla:

  • TAPAUSTUTKIMUS 1:  Avomerellä harjoitettava vesiviljely: uudentyyppiset verkkoaltaat
  • TAPAUSTUTKIMUS 2:  Rannikoiden eroosiolta suojautuminen
  • TAPAUSTUTKIMUS 3:  Merituulivoiman kaapeleiden suojaaminen
  • TAPAUSTUTKIMUS 4:  Laivaväylien optimointiin käytettävät merenmittaustiedot

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Lisää meritiedosta

Viralliset asiakirjat

Maritime Forumissa on lisää luettavaa:

Lisää aiheesta