Námořní záležitosti

Znalosti v námořní oblasti 2020

Znalosti v námořní oblasti 2020

Znalosti v námořní oblasti 2020

Definice a oblast působnosti

Ampule s lososím potěrem, líheň Screebe v irském hrabství Galway © Lionel Flageul

Politika „Znalosti v námořní oblasti 2020“ sdružuje údaje o mořích, které byly získány z různých zdrojů. Cílem je:

  • pomoci danému odvětví, veřejným orgánům a výzkumným pracovníkům s vyhledáváním potřebných údajů a efektivněji je poté využívat při vývoji nových produktů a služeb
  • prohloubit naše poznatky o tom, jak se různá mořská prostředí chovají

Proč jsou potřeba opatření na úrovni EU?

Údaje platné jen pro určitou zemi nemohou poskytnout věrný obraz o tom, jak se moře a oceány chovají jakožto globální systém (jde např. o směry větrů, sezónní proudy, migrující druhy atd. Analýza na evropské úrovni má v tomto případě zásadní význam.

Za integrací různých vnitrostátních nebo místních systémů do jednoho vzájemně provázaného celku stojí právě EU. Jelikož má výslovné pravomoci v oblastech jako rybolov, životní prostředí, doprava, výzkum, podnikání a průmysl, může politice „Znalosti v námořní oblasti 2020“ poskytnout finanční prostředky i právní rámec.

Jak to v praxi funguje?

Inženýři a vědci si mohou ověřit, jaké údaje jsou k dispozici k určité oblasti moří a oceánů na pilotních internetových stránkách Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODNET) a stáhnout si zaznamenané poznatky i na jejich základě získané informace jako digitální terénní modely nebo údaje o distribuci sedimentů nebo mořských stanovištích. Přínos lepšího přístupu k údajům o mořích ukazují případové studie :

  • PŘÍPADOVÁ STUDIE 1:  Akvakultura na otevřeném moři: Nová konstrukce mořské klece
  • PŘÍPADOVÁ STUDIE 2:  Ochrana před pobřežní erozí
  • PŘÍPADOVÁ STUDIE 3:  Ochrana kabelů před větrem na otevřeném moři
  • PŘÍPADOVÁ STUDIE 4:  Hydrografická data pro účely optimalizace plavebních tras

Infographic - The European Marine Observation and Data Network - at a glance

Další informace týkající se údajů o mořích a oceánech

Oficiální dokumenty

Navštivte námořní fórum, kde získáte:

Související informace