морско дело

Познания за морската среда 2020

Познания за морската среда 2020

Познания за морската среда 2020

Определение и обхват

Развъдник за сьомга, Screebe, Голуей, Ирландия © Lionel Flageul

С инициативата „Познания за морската среда 2020“ се обединяват данни за морската среда от различни източници с цел да се:

  • помогне на промишлеността, публичните власти и изследователите да събират данни и да ги използват по-ефективно за разработване на нови продукти и услуги;
  • подобри разбирането ни за процесите в моретата.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Националните данни не ни разкриват всичко, което искаме да знаем за моретата като глобална система, свързана от променящи се ветрове, сезонни течения и мигриращи видове, поради което анализът на европейско равнище е от голямо значение.

Интегрирането на различни национални и местни системи в едно цяло се направлява от ЕС. Неговите изрични правомощия в области като рибарство, околна среда, транспорт, научни изследвания, предприемачество и промишленост му позволяват да предоставя финансиране и да разработва законодателство във връзка с „Познания за морската среда 2020“.

Как става това на практика?

На уебсайтовете на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet) инженери и учени могат да видят какви данни са достъпни за даден морски басейн и да изтеглят както оригиналните данни, така и продукти, създадени въз основа на тези данни, например цифрови модели на терени, разпределение на седименти и морски местообитания. Ползите от подобрения достъп до данни са илюстрирани с няколко примера:

  • Аквакултура в открито море: нов дизайн на клетките
  • Защита на бреговете от ерозия
  • Защита на кабелите на вятърни паркове в открито море
  • Хидрографски данни за оптимизиране на плавателните пътища на корабите

Още за данните за морската среда

Официални документи

В Морския форум можете да намерите повече информация:

Връзки по темата