Havsfrågor

Integrerad sjöövervakning

Integrerad sjöövervakning

Integrerad sjöövervakning

Vad är det och vad ingår?

Bildtext: Cypern © Lionel Flageul

Med integrerad sjöövervakning menas att de berörda myndigheterna får möjlighet att utbyta information och data. Informationsutbytet gör övervakningen både billigare och effektivare.

För närvarande samlar EU och de olika nationella övervakningsmyndigheterna in data var för sig, ofta utan att dela med sig, t.ex. inom gränskontroll, sjöräddning, säkerhet, fiskerikontroll, tull, miljö och försvar. Detta leder till onödigt dubbelarbete.

Om du är intresserad av andra specifika övervakningsområden, bekämpning av piratverksamhet eller sjösäkerhet och sjöfartsskydd i allmänhet, gå till våra länkar.

Videoklipp: Integrerad sjöövervakning

Hur fungerar det i praktiken?

Kommissionen och EU-/EES-länderna är i färd med att ta fram en gemensam miljö för informationsutbyte som ska integrera de befintliga övervakningssystemen och näten och ge alla berörda myndigheter den information de behöver för sina insatser till sjöss.

Den gemensamma miljön för informationsutbyte kommer att göra de olika systemen driftskompatibla, så att myndigheterna lätt kan utbyta data och annan information med hjälp av modern teknik. Kommissionen har antagit en färdplan för utvecklingen av systemet.

Kommission antog nyligen ett meddelande om nästa steg inom den gemensamma miljön för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde.

Officiella dokument

Mer information

Projekt

  • Coopp – Samarbetsprojekt för tillgång till data och smidig dataöverföring mellan nationella myndigheter (och EU-organ) vid utövandet av de fastställda havsövervakningsfunktionerna
  • Marsuno – Pilotprojekt för sjöövervakning i de nordeuropeiska havsområdena (avslutat)
  • Blumassmed – Pilotprojekt för integrerad sjöövervakning i Medelhavet och närliggande områden i Atlanten (2009–2012)

Havsforumet

Havsfrågor