Pomorske zadeve

Integrirani pomorski nadzor

Integrirani pomorski nadzor

Integrirani pomorski nadzor

Opredelitev in področje uporabe

Slika: Ciper © Lionel Flageul

S povezovanjem pomorskega nadzora lahko organi pomorskega nadzora na različne načine izmenjujejo podatke in informacije, kar znižuje stroške in krepi učinkovitost nadzora.

Zaenkrat organi EU in nacionalni organi, pristojni za različne vidike nadzora (denimo nadzor in varnost morskih meja, nadzor v ribištvu ter na področjih carine, okolja ali obrambe), sami zbirajo podatke in si jih ne izmenjujejo pogosto. Zbiranje podatkov se zato podvaja.

Več informacij o posameznih dejavnostih nadzora, ukrepih proti piratstvu ter o pomorski in splošni varnosti je na voljo na priporočenih povezavah.

Videoposnetek: Integrirani pomorski nadzor

V praksi

Evropska komisija skupaj z državami EU in državami EGP razvija skupno okolje za izmenjavo informacij (CISE), ki bo povezalo obstoječe sisteme in omrežja nadzora ter vsem sodelujočim organom omogočilo dostop do informacij, ki jih potrebujejo za svoje naloge.

Skupno okolje za izmenjavo informacij bo z najsodobnejšo tehnologijo povezalo različne sisteme ter s tem olajšalo izmenjavo podatkov in informacij. Pripravljen je že načrt za vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo informacij.

Komisija je pred kratkim sprejela Sporočilo o nadaljnjih korakih v okviru Skupnega okolja za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU.

Uradni dokumenti

Dodatne informacije

Projekti

  • Projekt CoopP: Projekt za sodelovanje pri pomorskem nadzoru omogoča nemoten prenos in dostop do podatkov, kadar je to potrebno, med javnimi organi (vključno z agencijami EU) pri njihovem izvajanju nalog pomorskega nadzora.
  • MARSUNO – Pilotni projekt pomorskega nadzora na območju Severnega morja (zaključen)
  • BLUMASSMED – Pilotni projekt o povezovanju pomorskega nadzora v Sredozemskem morju in sosednjih območjih Atlantskega oceana (2009–2012)

Forum o pomorstvu

Pomorske zadeve