Supravegherea maritimă integrată

Supravegherea maritimă integrată

Supravegherea maritimă integrată

Supravegherea maritimă integrată

Scop și domeniu de aplicare

Legendă: Cipru © Lionel Flageul

Inițiativa „Supraveghere maritimă integrată” își propune să le ofere autorităților responsabile sau interesate de supravegherea maritimă modalități de partajare a informațiilor, pentru a reduce costurile și pentru a eficientiza procesul.

În prezent, autoritățile naționale și europene nu difuzează întotdeauna informațiile pe care le colectează în cadrul activităților de supraveghere în domenii precum controlul vamal, siguranță și securitate, controlul pescuitului, vamă, mediu sau apărare. Aceasta înseamnă o risipă de resurse, pentru că eforturile sunt multiplicate.

Pentru informații despre alte activități specifice de supraveghere sau de combatere a pirateriei și despre măsurile generale de siguranță și securitate maritimă, accesați linkurile recomandate.

Material video: Supravegherea maritimă integrată.

Cum se desfășoară în practică?

Comisia Europeană și statele UE și SEE realizează, în prezent, un mediu comun pentru schimbul de informații (CISE). Acesta va integra rețelele și sistemele de supraveghere actuale și le va furniza autorităților informațiile necesare pentru desfășurarea misiunilor pe mare.

CISE va face ca sistemele să poată comunica între ele, astfel încât informațiile să poată fi schimbate rapid, prin tehnologii moderne. Comisia a adoptat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea CISE.

Comisia a adoptat de curând o comunicare privind etapele următoare în dezvoltarea mediului comun pentru schimbul de informații în domeniul maritim.

Documente oficiale

Detalii

Proiecte

  • CoopP - Proiect de cooperare care pregătește terenul pentru o bună transmitere a datelor și accesul ușor, ori de câte ori este relevant, la datele autorităților publice omoloage (inclusiv la datele agențiilor UE) în îndeplinirea anumitor funcții de supraveghere maritimă.
  • MARSUNO – Proiect-pilot privind supravegherea maritimă în bazinele maritime din nordul Europei (proiect încheiat)
  • BLUMASSMED - Proiect-pilot privind integrarea supravegherii maritime în Marea Mediterană și în zona adiacentă a Atlanticului (2009-2012)

Forumul maritim

Afaceri maritime