Maritieme zaken

Geïntegreerd maritiem toezicht

Geïntegreerd maritiem toezicht

Geïntegreerd maritiem toezicht

Definitie en toepassingsgebied

Bijschrift: Cyprus © Lionel Flageul

Geïntegreerd maritiem toezicht betekent dat autoriteiten die actief zijn in of belangstelling hebben voor maritieme bewaking, middelen krijgen om informatie en gegevens uit te wisselen. Gegevens delen maakt het toezicht goedkoper en efficiënter.

Momenteel verzamelen dergelijke instanties op EU- en nationaal niveau (grensbewaking, veiligheidsdiensten, visserij-inspecties, douanediensten, milieu-instanties, defensie enz.) elk apart gegevens. Vaak worden die niet gedeeld. Het kan dus gebeuren dat dezelfde gegevens meer dan eens worden verzameld.

Heeft u belangstelling voor andere specifieke toezichtactiviteiten, piraterijbestrijding en maritieme veiligheid in het algemeen, bekijk dan onze aanbevolen links.

Video: geïntegreerd maritiem toezicht

Hoe werkt dit in de praktijk?

De Europese Commissie en de landen van de EU/EER werken momenteel samen aan een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE). Daarin worden bestaande bewakingssystemen en -netwerken gebundeld en krijgen alle betrokken autoriteiten toegang tot de informatie die ze voor hun missies op zee nodig hebben.

CISE maakt de systemen interoperabel zodat allerlei gegevens, dankzij moderne technologie, makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Voor de ontwikkeling van deze CISE is een routekaart goedgekeurd.

De Commissie heeft inmiddels ook een nota over de volgende stappen in het kader van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur voor het maritieme gebied van de EU goedgekeurd.

Officiële documenten

Meer informatie

Projecten

  • CoopP: Dit samenwerkingsproject effent het pad voor een vlotte transmissie van gegevens tussen overheidsdiensten (inclusief EU-agentschappen) in het kader van het maritiem toezicht, en een goede toegankelijkheid daarvan.
  • MARSUNO – Proefproject voor maritiem toezicht in de Noordzeebekkens (beëindigd)
  • BLUMASSMED – Proefproject inzake de integratie van de maritieme bewaking in de Middellandse Zee en aan de Atlantische toegangsroutes daartoe (2009-2012)

Maritiem Forum

Maritieme zaken