Affarijiet marittimi

Sorveljanza marittima integrata

Sorveljanza marittima integrata

Sorveljanza marittima integrata

Definizzjoni u kamp ta' applikazzjoni

 Ċipru © Lionel Flageul

Is-Sorveljanza Marittima Integrata tipprovdi lill-awtoritajiet interessati jew attivi fis-sorveljanza marittima b'modi biex jgħaddu lil xulxin informazzjoni u dejta. L-iskambju tad-dejta jagħmel is-sorveljanza irħas u aktar effettiva.

Attwalment, l-UE u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-aspetti differenti tas-sorveljanza – pereżempju l-kontroll tal-fruntieri, is-sikurezza u s-sigurtà, il-kontroll tas-sajd, id-dwana, l-ambjent jew id-difiża – jiġbru d-dejta separatament u ta' spiss ma jaqsmuhiex bejniethom. B'riżultat ta' dan, l-istess dejta tista' tinġabar aktar minn darba.

Jekk tinteressa ruħek f'attivitajiet ta' sorveljanza speċifiċi, miżuri kontra l-piraterija, jew fis-sikurezza u s-sigurtà b'mod ġenerali, iċċekkja l-links rakkomandati minna.

Vidjow: Is-Sorveljanza Marittima Integrata

Kif taħdem fil-prattika?

L-Ambjent Komuni għall-Qsim tal-Informazzjoni (CISE) attwalment qed jiġi żviluppat b'mod konġunt bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-istati membri tal-UE/ŻEE. Dan għandu jintegra s-sistemi ta' sorveljanza eżistenti u jagħti lill-awtoritajiet kollha kkonċernati l-aċċess għall-informazzjoni li għandhom bżonn għall-missjonijiet tagħhom fuq il-baħar.

Is-CISE għandu jagħmel sistemi differenti interoperabbli sabiex id-dejta u informazzjoni oħra jistgħu jkunu skambjati faċilment permezz tal-użu ta' teknoloġiji moderni. Ġie adottat pjan direzzjonali biex jiġi adottat is-CISE.

Il-Kummissjoni reċentement adottat Komunikazzjoni dwar il-passi li jmiss għall-Ambjent Komuni għall-Qsim tal-Informazzjoni għall-qasam marittimu tal-UE.

Dokumenti uffiċjali

Aktar informazzjoni

Proġetti

  • CoopP: Il-Proġett ta’ Kooperazzjoni qed iwitti t-triq għat-trażmissjoni tad-dejta mingħajr problemi u b'aċċess faċli, kull meta jkun rilevanti, bejn l-awtoritajiet pubbliċi (inklużi l-Aġenziji tal-UE) fl-eżekuzzjoni tal-funzjonalitajiet definiti ta’ sorveljanza marittima.
  • MARSUNO – Proġett pilota dwar is-Sorveljanza Marittima fil-Baċiri tal-Baħar tat-Tramuntana (magħluq)
  • BLUMASSMED - Proġett pilota dwar l-Integrazzjoni tas-Sorveljanza Marittima fil-Baħar Mediterran u l-approċċi tiegħu mill-Atlantiku (2009-2012)

Il-Forum Marittimu

Affarijiet Marittimi