Jūrų reikalai

Integruotas jūrų stebėjimas

Integruotas jūrų stebėjimas

Integruotas jūrų stebėjimas

Apibrėžtis ir taikymo sritis

Nuotraukoje Kipras © Lionel Flageul

Integruoto jūrų stebėjimo tikslas – tiesiogiai arba netiesiogiai jūrų stebėjimu užsiimančioms institucijoms suteikti galimybių keistis informacija ir duomenimis. Dalijantis duomenimis stebėjimas bus pigesnis ir veiksmingesnis.

Šiuo metu ES ir už skirtingas stebėjimo užduotis, pavyzdžiui, sienų kontrolę, saugą ir saugumą, žuvininkystės kontrolę, muitinę, aplinką arba gynybą, atsakingos nacionalinės valdžios institucijos duomenis renka atskirai ir dažnai jais nesidalija. Todėl tie patys duomenys gali būti renkami daugiau kaip kartą.

Jei jus domina kita konkreti stebėjimo veikla, kovos su piratavimu priemonės arba apskritai jūrų sauga ir saugumas, spustelėkite rekomenduojamas nuorodas.

Vaizdo siužetas apie integruotą jūrų stebėjimą

Kaip tai vyksta praktikoje

Šiuo metu Europos Komisija ir ES bei EEE valstybės narės drauge kuria bendrą dalijimosi informacija aplinką (CISE). Ją sukūrus bus integruotos dabartinės stebėjimo sistemos bei tinklai, o visoms susijusioms valdžios institucijoms bus suteikta prieiga prie informacijos, kurios joms reikia vykdant užduotis jūroje.

Dėl CISE skirtingos sistemos taps sąveikios, todėl naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis bus galima lengvai keistis duomenimis ir kita informacija. Kuriant bendrą dalijimosi informacija aplinką priimtas veiksmų planas.

Neseniai Komisija priėmė komunikatą dėl tolesnių veiksmų kuriant bendrą ES jūrų srities dalijimosi informacija aplinką.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Projektai

  • „CoopP“ – bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama užtikrinti sklandų duomenų perdavimą tarp valdžios institucijų (įskaitant ES agentūras) joms vykdant apibrėžtas jūrų stebėjimo užduotis ir prireikus galimybę lengvai jais naudotis.
  • MARSUNO – bandomasis jūrų stebėjimo Šiaurės jūrų baseinuose projektas (baigtas)
  • BLUMASSMED – bandomasis jūrų stebėjimo Viduržemio jūroje ir jos Atlanto vandenyno prieigose integravimo projektas (2009–2012 m.)

Jūrų forumas

Jūrų reikalai