Meriasiat

Yhdennetty merivalvonta

Yhdennetty merivalvonta

Yhdennetty merivalvonta

Määritelmä ja soveltamisala

Kypros © Lionel Flageul

Yhdennetty merivalvonta tarkoittaa, että merivalvontatehtäviin osallistuville viranomaisille tarjotaan mahdollisuuksia tietojen vaihtoon. Tietojen jakamisen ansiosta valvonta on edullisempaa ja tehokkaampaa.

Tällä hetkellä EU ja erilaisista valvontatehtävistä – esim. rajavalvonta, turvallisuus, kalastuksen valvonta, tulli, ympäristö ja puolustus – vastaavat viranomaiset keräävät tietoja tahoillaan eivätkä useinkaan jaa niitä. Tämän vuoksi samat tiedot saatetaan kerätä useaan kertaan.

Tarkempaa tietoa muusta erityisvalvonnasta, merirosvouksen torjunnasta ja meriturvallisuudesta yleensä on saatavissa linkkien kautta.

Video: Yhdennetty merivalvonta

Käytännön toiminta

Euroopan komissio kehittää parhaillaan yhteistyössä EU- ja ETA-maiden kanssa yhteistä tietojenvaihtoympäristöä (CISE). Se tulee yhdistämään olemassa olevat valvontajärjestelmät ja -verkostot ja tarjoamaan viranomaisille kaikki merivalvonnassa tarvittavat tiedot.

CISE tekee eri järjestelmistä yhteentoimivia, minkä ansiosta tietoja on helppo vaihtaa uusimman teknologian avulla. CISE-järjestelmää kehitetään yhteisen etenemissuunnitelman pohjalta.

Komissio antoi hiljattain tiedonannon EU:n yhteisen merialan tietojenvaihtoympäristön seuraavista vaiheista.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Hankkeet

  • CoopP: Yhteistyöhankkeella edistetään viranomaisten (mukaan luettuna EU:n virastojen) yhteistyötä merivalvonnassa. Pyrkimyksenä on varmistaa järjestelmän tietoyhteyksien toimivuus ja sujuva käyttö.
  • MARSUNO – Merivalvonnan yhtenäistämistä pohjoisilla merialueilla koskeva pilottihanke (päättynyt)
  • BLUMASSMED – Merivalvonnan yhdentämistä Välimerellä koskeva pilottihanke ja sen Atlanttiin liittyvät toimet (2009–2012)

Maritime Forum

Meriasiat