Integreeritud mereseire

Integreeritud mereseire

Integreeritud mereseire

Integreeritud mereseire

Määratlus ja reguleerimisala

Pealkiri: Küpros © Lionel Flageul

Integreeritud mereseire ülesanne on anda mereseirest huvitatud või sellega tegelevatele ametiasutustele võimalusi teabe- ja andmevahetuseks. Andmete jagamine muudab seire odavamaks ja tõhusamaks.

Praegu koguvad EL ja riiklikud ametiasutused, kes vastutavad seire erinevate aspektide eest (nt piirikontroll, ohutus ja turvalisus, kalanduskontroll, toll, keskkond või julgeolek), andmeid eraldi ja sageli neid ei jagata. Selle tulemusena võidakse samu andmeid koguda rohkem kui ühe korra.

Kuid teid huvitab muu konkreetne seiretegevus, piraatluse vastased meetmed või üldine meresõiduohutus ja -turvalisus, tutvuge meie soovituslike linkidega.

Video: integreeritud mereseire

Kuidas see tegelikkuses toimib?

Euroopa Komisjon ja ELi/EMP riigid töötavad praegu koos välja ühist teabejagamiskeskkonda (CISE). Selle raames integreeritakse olemasolevad seiresüsteemid ja -võrgustikud ning antakse kõigile vajalikele ametiasutustele juurdepääs teabele, mida neil on oma meremissioonideks vaja.

Ühine teabejagamiskeskkond muutab erinevad süsteemid koostalitlusvõimeliseks nii, et kaasaegse tehnoloogia abil saaks andmeid ja muud teavet hõlpsasti vahetada. Ühise teabejagamiskeskkonna väljaarendamiseks on vastu võetud tegevuskava.

Komisjon võttis hiljuti vastu teatise järgmiste sammude kohta ELi merendusvaldkonna ühise teabejagamiskeskkonna arendamisel.

Ametlikud dokumendid

Lisateave

Projektid

  • CoopP – koostööprojekt sillutab teed andmete sujuvale edastamisele ja lihtsale kättesaadavusele, mis on vajalik avaliku sektori asutuste (sealhulgas ELi ametite) vahel kindlaks määratud mereseire alaste ülesannete täitmisel.
  • MARSUNO – pilootprojekt: mereseire Põhjamere vesikonnas (lõppenud)
  • BLUMASSMED – pilootprojekt: mereseire integreerimine Vahemerel ja selle Atlandi ookeani poolsetel läbipääsukohtadel (2009–2012)

Merendusfoorum

Merendus