Maritime anliggender

Integreret havovervågning

Integreret havovervågning

Integreret havovervågning

Definition og anvendelsesområde

Billedtekst: Cyprus © Lionel Flageul

Integreret havovervågning handler om at give myndigheder, der er interesserede i eller aktive inden for havovervågning, mulighed for at udveksle information og data. Udveksling af data vil gøre overvågningen billigere og mere effektiv.

På nuværende tidspunkt indsamler EU og nationale myndigheder med ansvar for forskellige aspekter af overvågning – f.eks. grænsekontrol, sikkerhed, fiskerikontrol, told, miljø eller forsvar – data hver for sig og deler dem ofte ikke. Derfor indsamles de samme data muligvis flere gange.

Hvis du er interesseret i andre specifikke overvågningsaktiviteter, bekæmpelse af piratvirksomhed eller sikkerhed til søs generelt, kan du se vores anbefalede links.

Videoklip: Integreret havovervågning

Hvordan virker det i praksis?

Europa-Kommissionen og EU-/EØS-landene er i øjeblikket ved at udarbejde en fælles ordning for informationsudveksling (CISE). Den kommer til at integrere eksisterende overvågningssystemer og -netværk og vil give alle berørte myndigheder adgang til de oplysninger, de har brug for i forbindelse med deres opgaver på havet.

CISE vil få de forskellige systemer til at arbejde sammen, således at data og anden information nemt kan udveksles ved hjælp af moderne teknologi. Der er vedtaget en køreplan for udviklingen af CISE.

Kommissionen har for nylig vedtaget en meddelelse om de næste faser inden for den fælles ramme for informationsaudveksling for EU's maritime område.

Officielle dokumenter

Læs mere

Projekter

  • CoopP: Samarbejdsprojektet baner vejen for gnidningsløs datatransmission mellem og nem adgang for offentlige myndigheder (herunder EU-agenturer), når disse udfører de fastsatte havovervågningsopgaver.
  • MARSUNO – Pilotprojekt om havovervågning i Nordsøområdet (afsluttet)
  • BLUMASSMED – Pilotprojekt om integreret havovervågning i Middelhavet og de tilstødende dele af Atlanterhavet (2009-2012)

Maritimt forum

Maritime anliggender