Námořní záležitosti

integrovaný dohled nad mořským prostředím

integrovaný dohled nad mořským prostředím

integrovaný dohled nad mořským prostředím

Definice a oblast působnosti

Popis: Kypr © Lionel Flageul

Integrovaný dohled nad mořským prostředím spočívá v tom, že orgány, které jsou zainteresovány v dohledu nad mořským prostředím nebo jsou do něj aktivně zapojeny, si mohou vzájemně vyměňovat informace a údaje. Díky sdílení údajů je dohled levnější a efektivnější.

Údaje v současné době shromažďují jak orgány EU, tak vnitrostátní orgány odpovědné za různé aspekty dohledu nad mořským prostředím – např. ochrana hranic, bezpečnost, kontrola rybolovu, cla, životní prostředí nebo obrana. Shromážděné informace si pak často ani nevyměňují. Proto může docházet k tomu, že ty samé údaje jsou shromažďovány vícekrát, a tudíž zbytečně.

Pokud vás zajímá, jak probíhají další konkrétní činnosti dohledu, nebo protipirátská opatření či námořní bezpečnost, doporučujeme vám tyto odkazy.

Videozáznamy: Integrovaný dohled nad mořským prostředím

Jak to v praxi funguje?

Evropská komise a členské státy EU a EHP spolu vyvíjejí Společné prostředí pro sdílení informací (CISE). Propojí se v něm stávající systémy a sítě dohledu a všechny zainteresované orgány získají přístup k informacím, které potřebují pro plnění svých úkolů v této oblasti.

CISE zajistí interoperabilitu rozdílných systémů, takže bude možné pomocí moderních technologií údaje a další informace snadno předávat. Společné prostředí pro sdílení informací (CISE) – plán realizace prostředí CISE byl již přijat.

Komise v nedávné době přijala sdělení týkající se dalších kroků v rámci společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU.

Oficiální dokumenty

Související informace

Projekty

  • CoopP: Projekt CoopP (zkratka pro „Cooperation Project“) vytváří podmínky pro hladký průběh předávání informací a jejich snadnou dostupnost ze strany veřejných orgánů (včetně agentur EU) při výkonu konkrétních funkcí námořního dohledu.
  • MARSUNO – Pilotní projekt dohledu nad mořským prostředím v oblasti Severního moře (ukončen)
  • BLUMASSMED – Pilotní projekt dohledu nad mořským prostředím v oblasti Středozemního moře a přilehlé části Atlantského oceánu (2009–2012)

Námořní fórum

Námořní záležitosti