Havsfrågor

Kust- och havsturism

Kust- och havsturism

Kust- och havsturism

Cypern © iStockphoto.com/mpalis

Europas många vackra kuster är ett populärt resmål för semesterfirare och kust- och havsturismen är därför en viktig turistnäring. Branschen sysselsätter över 3,2 miljoner människor, genererar totalt 183 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde och står för över en tredjedel av havsekonomin. Drygt hälften av alla hotellbäddar i EU finns i kustområdena.

I EU:s strategi för blå tillväxt pekas kust- och havsturismen ut som ett viktigt område för att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Turismen är den största marina sektorn sett till bruttoförädlingsvärde och sysselsättning och väntas öka med 2–3 procent till 2020, enligt studien om blå tillväxt. Enbart kryssningsbranschen stod under 2012 för 330 000 jobb och en direkt omsättning på 15,5 miljarder euro och branschen väntas växa.

Kust- och havsturism var också huvudtemat på Havets dag 2013. Då presenterades bland annat resultaten av ett samråd om kust- och havsturismen. Samrådet bidrog till kommissionens meddelande från den 20 februari 2014 om en europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism, som kan bli en viktig framtidssektor.

Kommissionen har ringat in 14 åtgärder som kan hjälpa sektorn att växa på ett hållbart sätt och ytterligare främja EU:s kustområden. Kommissionen vill bl.a. ta fram en handledning på nätet för hur man söker bidrag, stödja partnerskap och nätverk mellan olika länder och regioner och bidra till smart specialisering inom kust- och havsturismen. Åtgärderna ska genomföras i samarbete med EU-länderna, regionala och lokala myndigheter och näringslivet. Läs mer i våra frågor och svar om den europeiska strategin för kust- och havsturism.

I linje med åtgärd 14 i EU:s strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism (COM(2014) 86) har kommissionen publicerat en bilaga till vägledningen om EU-finansiering i turistsektorn som ger exempel på projekt för kust- och havsturism. Syftet är att informera aktörerna om projekt som har fått EU-bidrag för att inspirera dem till att söka stöd för att utveckla hållbara och innovativa turismprojekt i kustområden.

Officiella dokument

Meddelande: En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism

Mer information

Evenemang

Havsfrågor