Pomorske zadeve

Obalni in pomorski turizem

Obalni in pomorski turizem

Obalni in pomorski turizem

Ciper © iStockphoto.com/mpalis

Obalna območja EU so zaradi izjemne lepote, kulturnega bogastva in raznolikosti med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami za številne evropske in tuje turiste. Obalni in pomorski turizem je tako pomembna turistična panoga, v kateri je zaposlenih več kot 3,2 milijona ljudi. Panoga ustvari za 183 milijard evrov bruto dodane vrednosti, kar je več kot tretjina vrednosti celotnega pomorskega gospodarstva. V obalnih krajih je kar 51 % vseh evropskih hotelskih in drugih nastanitvenih zmogljivosti.

Tudi strategija EU za modro gospodarsko rast vidi v obalnem in pomorskem turizmu izjemen potencial za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast v Evropi. Turizem je najpomembnejši pomorski sektor, tako po bruto dodani vrednosti kot zaposlenosti, in naj bi se po ocenah študije o modri gospodarski rasti do leta 2020 povečal za 2–3 %. Leta 2012 je bilo samo v ladijskem turizmu 330 000 zaposlenih, ki so ustvarili 15,5 milijarde evrov neposrednega prometa. Po ocenah pa naj bi se ta še povečal.

Obalni in pomorski turizem je bil med osrednjimi temami evropskega dneva pomorstva leta 2013. Na njem so predstavili tudi rezultate javnega posvetovanja za pripravo sporočila o obalnem in pomorskem turizmu. Evropska komisija je 20. februarja 2014 sprejela sporočilo o evropski strategiji za večjo gospodarsko rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu, v katerem je predstavila ukrepe za krepitev obalnega in pomorskega turizma v Evropi, ki naj bi omogočili razcvet te obetajoče panoge.

Komisija je v sporočilu opredelila 14 ukrepov, ki bi lahko pripomogli k trajnostni rasti panoge in dodatno spodbudili razvoj evropskih obalnih območij. Predlagala je denimo uvedbo spletnega vodnika s pregledom glavnih možnosti financiranja za turistična podjetja in podporo razvoju nadnacionalnih in medregionalnih partnerstev, mrež, grozdov in strategij za pametno specializacijo na področju obalnega in pomorskega turizma. Komisija bo pri izvajanju teh ukrepov sodelovala z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi ter podjetji. Več informacij je na voljo v dokumentu s pogostimi vprašanji o evropski strategiji v obalnem in pomorskem turizmu.

Komisija je v skladu z ukrepom 14 evropske strategije za večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu (COM 2014/86) objavila prilogo k vodniku po finančnih sredstvih EU za turizem, v kateri je izpostavila projekte na področju obalnega in pomorskega turizma. Ta pobuda želi deležnikom zagotoviti informacije o projektih, ki so prejeli sredstva EU, in jim pokazati razne možnosti finančne pomoči za pripravo trajnostnih in inovativnih turističnih projektov v obalnih območjih.

Uradni dokumenti

Sporočilo: Evropska strategija za večjo gospodarsko rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu

Več informacij

Dogodki

Pomorske zadeve