Námorné záležitosti

Pobrežný a námorný cestovný ruch

Pobrežný a námorný cestovný ruch

Pobrežný a námorný cestovný ruch

Cyprus © iStockphoto.com/mpalis

Mimoriadna krása, kultúrne bohatstvo a obrovská rozmanitosť pobrežných oblastí EÚ z nich urobili obľúbenú destináciu mnohých dovolenkárov z Európy a zo zahraničia. Z pobrežného a námorného cestovného ruchu sa tak stalo dôležité odvetvie. Toto odvetvie zamestnáva vyše 3,2 milióna ľudí, vytvára hrubú pridanú hodnotu v sume 183 miliárd EUR a predstavuje viac ako tretinu námorného hospodárstva. Až 51 % lôžkovej kapacity hotelov v celej Európe je sústredených do prímorských regiónov.

Pobrežný a námorný cestovný ruch bol v rámci stratégie EÚ Modrý rast identifikovaný ako oblasť s osobitným potenciálom na podporu inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy. Ide o najväčšie námorné odvetvie z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti a podľa štúdie o modrom raste sa očakáva jeho nárast o 2 až 3 % do roku 2020. Samotné odvetvie výletných lodí v roku 2012 predstavovalo 330 000 pracovných miest a priamy obrat vo výške 15,5 miliardy EUR, pričom sa očakáva, že bude rásť.

Európsky námorný deň 2013 sa zameral na pobrežný a námorný cestovný ruch a znamenal príležitosť predstaviť výsledky verejnej konzultácie, ktorej cieľom je pripraviť oznámenie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu. Európska komisia 20. februára 2014 prijala oznámenie o „Európskej stratégii posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ a predstavila novú stratégiu na podporu pobrežného a cestovného ruchu v Európe s cieľom uvoľniť potenciál tohto perspektívneho odvetvia.

Komisia určila 14 opatrení, ktoré môžu pomôcť odvetviu zabezpečiť udržateľný rast a poskytnúť ďalší impulz pobrežným regiónom Európy. Napríklad navrhuje vytvoriť online príručku o hlavných možnostiach financovania, ktoré sú k dispozícii pre toto odvetvie, a podporiť rozvoj nadnárodných a medziregionálnych partnerstiev, sietí, klastrov a stratégií inteligentnej špecializácie v oblasti pobrežného a námorného cestovného ruchu. Komisia bude spolupracovať na vykonávaní týchto opatrení s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj s priemyslom. Viac informácií nájdete v ozname Otázky a odpovede týkajúce sa európskej stratégie v oblasti pobrežného a námorného cestovného ruchu.

V súlade s opatrením č. 14 Európskej stratégie posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu (COM 2014 86) Európska komisia uverejnila prílohu k Príručke o financovaní odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ, v ktorej sa zameriava na projekty týkajúce sa pobrežného a námorného cestovného ruchu. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť aktérom informácie o projektoch, ktorým boli pridelené finančné prostriedky EÚ a ukázať im možnosti, ako požiadať o finančnú pomoc na rozvoj udržateľných a inovatívnych projektov cestovného ruchu v pobrežných oblastiach.

Oficiálne dokumenty

Oznámenie: Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu

Ďalšie informácie

Podujatia

Námorné záležitosti