Afaceri maritime

Turismul maritim și de litoral

Turismul maritim și de litoral

Turismul maritim și de litoral

 
Cipru © iStockphoto.com/mpalis

Datorită frumuseții extraordinare, a bogăției culturale și a marii sale diversități, litoralul din UE a devenit destinația de vacanță preferată a multor turiști din Europa și din afara ei, făcând din turismul maritim și de litoral un sector turistic important. Asigurând locuri de muncă pentru peste 3,2 milioane de persoane, acest sector generează o valoare adăugată brută totală de 183 de miliarde EUR și reprezintă peste o treime din economia maritimă. Nu mai puțin de 51% din capacitatea de cazare a hotelurilor din Europa se concentrează în zone litorale.

În cadrul strategiei UE privind „creșterea albastră”, turismul maritim și de litoral a fost identificat ca fiind un domeniu cu un potențial deosebit pentru crearea unei Europe inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Este cel mai important sector maritim în termeni de valoare adăugată brută și de ocupare a forței de muncă și, după cum se arată în studiul „Creșterea albastră”, are șanse să crească cu 2-3 % până în 2020. În 2012, numai turismul de croazieră reprezenta 330 000 de locuri de muncă și o cifră de afaceri directă de 15,5 miliarde EUR, cu previziuni de creștere.

Ziua Maritimă Europeană 2013 s-a axat pe turismul maritim și de litoral și a oferit ocazia de a prezenta rezultatele unei consultări publice lansate pentru a pregăti o comunicare privind acest sector. La 20 februarie 2014, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată „O strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier”, în care a prezentat o nouă strategie de intensificare a turismului maritim și de litoral în Europa, pentru deblocarea potențialului acestui sector promițător.

Comisia a identificat 14 acțiuni care pot ajuta acest sector să crească în mod sustenabil și să stimuleze într-o mai mare măsură dezvoltarea regiunilor de litoral din Europa. De exemplu, Comisia propune elaborarea unui ghid on-line referitor la principalele posibilități de finanțare disponibile pentru acest sector, precum și sprijinirea creării de parteneriate transnaționale și interregionale, rețele, clustere și strategii de specializare inteligentă în domeniul turismului maritim și de litoral. Pentru a realiza aceste acțiuni, Comisia va colabora cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale, precum și cu reprezentanții sectorului. Pentru informații suplimentare, consultați Întrebările și răspunsurile privind strategia europeană pentru turismul maritim și de litoral.

În conformitate cu acțiunea 14 din Comunicarea „O strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier” [COM(2014)0086], Comisia Europeană a publicat o anexă la „Ghidul privind fondurile UE pentru sectorul turismului”, axată special pe proiectele de turism maritim și de litoral. Această inițiativă urmărește să le ofere operatorilor informații privind proiectele care au primit finanțare din partea UE, pentru a-i încuraja să solicite asistență financiară pentru proiecte de turism durabil și inovator în zonele de coastă.

Documente oficiale

Comunicare: O strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier

Informații suplimentare

Evenimente

Afaceri maritime