Kust- en zeetoerisme

Kust- en zeetoerisme

Kust- en zeetoerisme

Kust- en zeetoerisme

 
Cyprus © iStockphoto.com/mpalis

De Europese kusten worden geroemd om hun schoonheid, culturele rijkdom en variatie. Daarom zijn ze de favoriete bestemming van talloze Europese en andere vakantiegangers. Het kust- en zeetoerisme is dan ook een belangrijke toeristische sector. In deze sector werken meer dan 3,2 miljoen mensen die samen meer 183 miljoen euro aan toegevoegde waarde genereren en meer dan een derde van de maritieme economie vertegenwoordigen. Niet minder dan 51% van de hotelcapaciteit in Europa ligt in kustgebieden.

De sector kust- en zeetoerisme heeft volgens de EU-strategie voor "blauwe groei" veel potentieel als het gaat om een slim, duurzaam en inclusief Europa. Uit het blauwe groei-onderzoek blijkt dat dit de grootste maritieme sector is wat toegevoegde waarde en werkgelegenheid betreft, en bovendien tot 2020 nog 2-3% zal groeien. De cruisesector alleen al was in 2012 goed voor 330.000 banen en een directe omzet van 15,5 miljard euro per jaar en naar verwachting zal de sector nog groeien.

Het kust- en zeetoerisme stond centraal op de Europese Dag van de zee 2013. Die dag werden ook de resultaten gepresenteerd van een openbare raadpleging die werd gehouden met het oog op een beleidsnota. Op 20 februari 2014 presenteerde de Europese Commissie die beleidsnota met een Europese strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme, een nieuwe aanpak om het potentieel van deze veelbelovende bedrijfstak tot bloei te laten komen.

Ze noemt 14 acties die tot duurzame groei in de sector kunnen bijdragen en de Europese kustgebieden een extra impuls kunnen geven. Zo denkt de Commissie aan een online-gids over de belangrijkste financieringsmogelijkheden voor de sector en aan steun voor transnationale en interregionale partnerschappen, netwerken, clusters en strategieën voor slimme specialisatie in het kust- en maritiem toerisme. De Commissie zal hiervoor samenwerken met de nationale, regionale en lokale instanties en met het bedrijfsleven. Meer weten? Lees de vragen en antwoorden over de Europese strategie voor het kust- en zeetoerisme.

In lijn met actie 14 van de Europese strategie voor het kust- en zeetoerisme (COM/2014/86) heeft de EU een bijlage bij de EU-subsidiegids voor de toeristische sector gewijd aan projecten in het kust- en zeetoerisme. Met beschrijvingen van projecten die al EU-subsidie hebben gekregen wil de Commissie ondernemers inspireren om zelf financiële steun aan te vragen voor duurzame en innovatieve vormen van toerisme aan de kust.

Documentatie

Mededeling: Een Europese strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme

Meer informatie

Evenementen

Maritieme zaken