Jūrlietas

Piekrastes un jūras tūrisms

Piekrastes un jūras tūrisms

Piekrastes un jūras tūrisms

Kipra © iStockphoto.com/mpalis

ES piekrastes reģioniem ir raksturīgas skaistas ainavas, kultūras dārgumi un liela daudzveidība, un daudzi brīvdienu baudītāji no Eiropas un citiem kontinentiem izvēlas tos apceļot. Tāpēc piekrastes un jūras tūrisms ir svarīga tūrisma nozare, kurā ir nodarbināti gandrīz 3,2 miljoni cilvēku un kura rada 183 miljardus eiro lielu bruto pievienoto vērtību – vairāk nekā trešdaļu no jūras ekonomikas apgrozījuma. Piejūras reģionos koncentrējas 51 % Eiropas viesnīcu kapacitātes.

ES Zilās izaugsmes stratēģijā piekrastes un jūras tūrisms atzīts par jomu ar sevišķu potenciālu, kas būtu izmantojams gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas Eiropas veidošanā. Tā ir jūras nozare ar vislielāko bruto pievienoto vērtību un darbvietu skaitu, un saskaņā ar Zilās izaugsmes pētījumu tā līdz 2020. gadam vērtīsies plašumā par 2–3 %. 2012. gadā tikai kruīzu tūrismā vien bija 330 tūkstoši darbvietu un 15,5 miljardi eiro liels tiešais apgrozījums. Gaidāms, ka šie skaitļi vēl palielināsies.

Atzīmējot 2013. gada Eiropas Jūras dienu, akcents tika likts uz piekrastes un jūras tūrismu. Toreiz arī publiskoja sabiedriskās apspriešanas rezultātus – to sāka, lai sagatavotu paziņojumu par piekrastes un jūras tūrismu. ES Komisija 2014. gada 20. februārī pieņēma paziņojumu par Eiropas stratēģiju lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē. Ar jauno stratēģiju iecerēts nostiprināt piekrastes un jūras tūrismu Eiropā, izvēršot šīs daudzsološās nozares potenciālu.

Komisija ir noteikusi 14 darbības jomas, kas palīdzēs nozarei ilgtspējīgi attīstīties un sniegs jaunu impulsu Eiropas piekrastes reģioniem. Piemēram, Komisija ierosina izstrādāt tiešsaistes rokasgrāmatu par galvenajām finansējuma iespējām nozarē un atbalstīt starptautisku un reģionālu partnerību, tīklu un kopu, kā arī gudras specializācijas stratēģiju veidošanu piekrastes un jūras tūrisma nozarē. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm un nozares pārstāvjiem, lai īstenotu šīs darbības. Plašāku informāciju atradīsit jautājumos un atbildēs par Eiropas stratēģiju piekrastes un jūras tūrisma jomā.

Saskaņā ar 14. darbības jomu Eiropas stratēģijā lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē (COM(2014) 86) Komisija ir publicējusi pielikumu ES finansējuma ceļvedim tūrisma nozarē, kurā pievēršas piekrastes un jūras tūrisma projektiem. Šī iniciatīva sniedz dalībniekiem informāciju par projektiem, kuriem piešķirts ES finansējums, lai mudinātu pieteikties dažādu veidu finansiālajai palīdzībai, kas sekmē ilgtspējīgu un inovatīvu tūrisma projektu izstrādi piekrastes reģionos.

Oficiālie dokumenti

Paziņojums: Eiropas stratēģija lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē

Plašāka informācija

Notikumi

Jūrlietas