Jūrų reikalai

Pakrančių ir jūrų turizmas

Pakrančių ir jūrų turizmas

Pakrančių ir jūrų turizmas

 
Kipras © iStockphoto.com/mpalis

ES pakrančių vietovėse mielai lankosi daugybė atostogautojų iš Europos ir kitų pasaulio šalių – juos traukia išskirtinis šių vietovių grožis, kultūros turtai ir didelė įvairovė, todėl pakrančių ir jūrų turizmas yra svarbus turizmo sektorius. Šis sektorius, kuriame dirba daugiau kaip 3,2 mln. žmonių, iš viso sukuria 183 mlrd. eurų bendros pridėtinės vertės ir sudaro daugiau nei trečdalį jūrų ekonomikos. Net 51 % visos Europos viešbučių lovų yra pajūrio regionų viešbučiuose.

ES Mėlynojo augimo strategijoje pakrančių ir jūrų turizmo sektorius nurodytas kaip sritis, kurioje esama ypatingų galimybių skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą Europoje. Mėlynojo augimo tyrimo duomenimis, bendrosios pridėtinės vertės ir užimtumo atžvilgiu tai didžiausias jūrų sektorius. Numatoma, kad iki 2020 m. jis išaugs 2–3 %. 2012 m. vien kruizų turizmo srityje buvo 330 000 darbo vietų, o jos tiesioginė apyvarta buvo 15,5 mlrd. eurų ir ji turėtų didėti.

2013 m. Europos jūrų diena buvo skirta pakrančių ir jūrų turizmui. Šios dienos proga taip pat pateikti viešų konsultacijų, paskelbtų siekiant parengti komunikatą dėl pakrančių ir jūrų turizmo, rezultatai. 2014 m. vasario 20 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“, kuriame pateikė naują pakrančių ir jūrų turizmo skatinimo Europoje strategiją, kad būtų išnaudotas šio perspektyvaus sektoriaus potencialas.

Komisija nustatė 14 veiksmų, kurie gali padėti šiam sektoriui tvariai augti ir suteikti papildomą impulsą Europos pakrančių regionams. Pavyzdžiui, Komisija siūlo sukurti internetinį svarbiausių šio sektoriaus finansavimo galimybių vadovą ir remti tarptautinės ir regioninės partnerystės, tinklų, inovacijų grupių ir pažangiosios specializacijos strategijų plėtrą pakrančių ir jūrų turizmo srityje. Kad įgyvendintų šiuos veiksmus, Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ir pramonės atstovais. Daugiau informacijos pateikiama dokumente Europos pakrančių ir jūrų turizmo strategija. Klausimai ir atsakymai.

Atsižvelgdama į ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategijos (COM(2014) 86) 14 veiksmą, Europos Komisija paskelbė ES finansavimo turizmo sektoriuje vadovo priedą, skirtą su pakrančių ir jūrų turizmu susijusiems projektams. Iniciatyva siekiama veiklos vykdytojams suteikti informacijos apie projektus, kuriems skirta ES lėšų, kad jie sužinotų apie galimus būdus prašyti finansinės paramos tvaraus ir novatoriško turizmo projektų plėtojimui pakrančių regionuose.

Oficialūs dokumentai

Komunikatas „ES ekonomikos didesnio augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“

Daugiau informacijos

Renginiai

Jūrų reikalai