Maritime anliggender

Kyst- og havturisme

Kyst- og havturisme

Kyst- og havturisme

Cypern © iStockphoto.com/mpalis

Den usædvanlige skønhed, kulturelle rigdom og mangfoldige natur langs Europas kyster gør dem til det foretrukne feriemål for mange turister fra Europa og resten af verden, og kyst- og havturisme er derfor en vigtig turistsektor. Den beskæftiger over 3,2 mio. mennesker, genererer i alt 183 mia. euro i bruttoværditilvækst og udgør over en tredjedel af den maritime økonomi. Hele 51 % af overnatningskapaciteten på Europas hoteller er koncentreret i kystområder.

Som led i EU's strategi for blå vækst er sektoren for kyst- og havturisme blevet udpeget som et område med et særligt potentiale til at fremme et intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa. Det er den største maritime sektor målt i bruttoværditilvækst og beskæftigelse, og den forventes ifølge undersøgelsen om blå vækst at vokse med 2-3 % inden 2020. I 2012 tegnede krydstogtsturisme sig alene for 330 000 job og en direkte omsætning på 15,5 mia. euro, og den forventes at vokse yderligere.

Den europæiske havdag 2013 satte fokus på kyst- og havturisme og gav lejlighed til at præsentere resultaterne af en offentlig høring, som indgik i forberedelserne af en meddelelse om kyst- og havturisme. EU-Kommissionen vedtog den 20. februar 2014 en meddelelse om "En europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme", som præsenterer en ny strategi til at øge kyst- og havturisme i Europa for at frigøre potentialet ved denne lovende sektor.

Kommissionen har udpeget 14 tiltag, som kan hjælpe sektoren med at vokse på bæredygtig vis og sætte skub i Europas kystområder. For eksempel foreslår Kommission at udvikle en onlinevejledning til de primære støttemuligheder for sektoren og støtte udviklingen af tværnationale og interregionale partnerskaber, netværk, klynger og intelligente specialiseringsstrategier for kyst- og havturisme. Kommissionen vil arbejde sammen med medlemslandene, regionale og lokale myndigheder og industrien om at gennemføre disse tiltag. Se Spørgsmål og svar om den europæiske strategi for kyst- og havturisme, hvis du vil vide mere.

I overensstemmelse med tiltag 14 i meddelelsen om en europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme (COM 2014 86) har Kommissionen offentliggjort et bilag til "guiden om EU-støtte til turismesektoren" med fokus på projekter relateret til kyst- og havturismen. Formålet med initiativet er at give operatørerne oplysninger om projekter, som har fået tildelt EU-støtte, for at give dem inspiration til, hvordan de kan søge om finansiel bistand til udvikling af bæredygtige og innovative turismeprojekter i kystområderne.

Officielle dokumenter

Meddelelse: En europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme

Læs mere

Arrangementer

Maritime anliggender