Blå tillväxt

Blå tillväxt

Blå tillväxt

Blå tillväxt

Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Haven och oceanerna är drivkrafter för den europeiska ekonomin med stor innovations- och tillväxtpotential. Blå tillväxt är den integrerade havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år. I strategin kartläggs flera områden där ytterligare tillväxt är möjlig.

Strategin består av tre delar:

1. Specifika integrerade åtgärder

a. Havskunskap för att förbättra tillgången till information om haven

b. Havsplanering för att sörja för en effektiv och hållbar förvaltning av havsverksamheterna

c. Integrerad sjöövervakning för att ge myndigheterna en bättre bild av vad som händer till sjöss

2. Havsområdesstrategier som tar hänsyn till lokala faktorer som klimat, oceanografi, ekonomi, kultur och arbetsmarknad

a. Adriatiska havet och Joniska havet

b. Norra ishavet

c. Atlanten

d. Östersjön

e. Svarta havet

f. Medelhavet

g. Nordsjön

3. Riktade åtgärder

a. Vattenbruk (webbplats om havsfrågor och fiske)

b. Kustturism

c. Marin bioteknik

d. Havsenergi

e. Gruvdrift till havs

Officiella dokument

Mer information