Pomorske zadeve

Strategija za modro rast

Strategija za modro rast

Strategija za modro rast

S pojmom „modra rast“ imenujemo dolgoročno strategijo za podporo trajnostni rasti v celotnem morskem in pomorskem sektorju. Strategija priznava pomen morij in oceanov za razvoj evropskega gospodarstva in poudarja možnosti za inovacije in rast. Celostna pomorska politika pomembno prispeva k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

„Modro gospodarstvo“ zaposluje 5,4 milijona ljudi in ustvari skupno bruto dodano vrednost skoraj 500 milijard evrov. Strategija navaja številna področja, kjer je še veliko možnosti za rast.

Strategijo sestavljajo trije deli:

1. Posebni ukrepi celostne pomorske politike

a. znanje o morju za lažjo dostopnost podatkov o morju

b. pomorsko prostorsko načrtovanje za učinkovito in trajnostno upravljanje pomorskih dejavnosti

c. integrirani pomorski nadzor, ki pristojnim organom omogoča lažje izvajanje nadzora nad dejavnostmi na morju

2. Strategije za posamezne morske bazene z najustreznejšo kombinacijo ukrepov za spodbujanje trajnostne rasti ob upoštevanju lokalnih
podnebnih, oceanografskih, ekonomskih, kulturnih in družbenih dejavnikov

a. Jadransko in Jonsko morje

b. Arktični ocean

b. Atlantski ocean

d. Baltsko morje

e. Črno morje

f. Sredozemsko morje

g. Severno morje

3. Ciljni pristop k spodbujanju posameznih dejavnosti:

a. ribogojstvo (spletišče o ribištvu)

b. obalni turizem

b. morska biotehnologija

d. energija oceanov

e. globokomorsko rudarstvo

Uradni dokumenti

Več informacij