Afaceri maritime

Creşterea albastră

Creşterea albastră

Creşterea albastră

Infographics

Strategia privind „creşterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin şi maritim. Aceasta recunoaşte importanţa mărilor şi oceanelor pentru economia Europei, precum şi potenţialul lor de inovare şi dezvoltare. Elaborată de responsabilii de politică maritimă integrată, ea contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Economia „albastră” furnizează 5,4 milioane de locuri de muncă şi o valoare adăugată brută de aproape 500 de miliarde de euro pe an. Strategia identifică totuşi o serie de domenii în care este loc de mai bine.

Cele trei componente ale strategiei sunt:

1. măsuri specifice de politică maritimă integrată

a. cunoaşterea mediului marin - pentru îmbunătăţirea accesului la informaţii despre mări şi oceane

b. planificarea spaţiului maritim - pentru o gestionare eficientă şi sustenabilă a activităţilor umane pe mare

c. supravegherea maritimă integrată - pentru ca autorităţile să aibă o imagine clară a activităţilor de pe mare.

2. strategii privind bazinele maritime, care asigură combinaţia optimă de măsuri de promovare a creşterii durabile, ţinând cont de factorii locali de natură climatică, oceanografică, economică, socială şi culturală

a. Marea Adriatică şi Marea Ionică

b. Oceanul Arctic

c. Oceanul Atlantic

d. Marea Baltică

e. Marea Neagră

f. Marea Mediterană

e. Marea Nordului

3. abordări individuale, dedicate anumitor activităţi specifice:

a. acvacultură (site-ul dedicat activităţilor de pescuit)

b. turismul în zonele de coastă

c. biotehnologie marină

d. energia oceanelor

e. exploatarea minieră a fundului mării

Documente oficiale

Mai multe detalii