Blauwe groei

Blauwe groei

Blauwe groei

Blauwe groei

"Blauwe groei" is de langetermijnstrategie voor meer duurzame groei in de mariene en maritieme sectoren. De EU erkent dat de zeeën en oceanen aanjagers kunnen zijn voor de Europese economie met een groot potentieel voor innovatie en groei. Dit is de bijdrage van het geïntegreerd maritiem beleid aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

De "blauwe economie" is goed voor 5,4 miljoen banen en een bruto toegevoegde waarde van bijna 500 miljard euro per jaar. Maar op een aantal gebieden, die naar voren komen in de strategie, is nog meer groei mogelijk.

De strategie omvat drie elementen:

1. Specifieke maatregelen in het geïntegreerd maritiem beleid

a. mariene kennis om informatie over de zee toegankelijker te maken

b. maritieme ruimtelijke ordening voor een efficiënt en duurzaam beheer van activiteiten op zee

c. geïntegreerde maritieme bewaking om de overheid een beter beeld te geven van wat er gebeurt op zee

2. Zeegebiedstrategieën voor een optimale mix van maatregelen voor duurzame groei gelet op de lokale klimatologische, oceanografische, economische, culturele en sociale factoren

a. Adriatische en de Ionische Zee

b. Noordelijke IJszee

c. Atlantische Oceaan

d. Oostzee

e. Zwarte Zee

f. Middellandse Zee

g. Noordzee

3. Een doelgerichte aanpak voor bepaalde activiteiten

a. aquacultuur (website van DG Visserij)

b. kusttoerisme

c. mariene biotechnologie

d. energie uit de zee

e. winning uit de zeebodem

Officiële documenten

Meer informatie