Jūrlietas

Zilā izaugsme

Zilā izaugsme

Zilā izaugsme

Zilā izaugsme ir ilgtermiņa stratēģija, lai nostiprinātu ilgtspējīgu izaugsmi jūrlietu jomā un jūras ekonomikas nozarē kopumā. Tajā atzīts, ka jūras un okeāni stimulē Eiropas tautsaimniecību, turklāt tām raksturīgs liels inovatīvs un izaugsmes potenciāls. Integrētā jūrlietu politika palīdz sasniegt gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Jūras nozarē ir 5,4 miljoni darbvietu, un tās bruto pievienotā vērtība tikai nedaudz atpaliek no 500 miljardiem eiro gadā. Vairākām jomām, kas uzsvērtas stratēģijā, piemīt turpmākās izaugsmes potenciāls.

Stratēģija sastāv no trim daļām.

1. Konkrēti integrētās jūrlietu politikas pasākumi:

a) zināšanas par jūru, lai uzlabotu piekļuvi informācijai par jūru,

b) jūras telpas plānošana, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu jūras apsaimniekošanu,

c) integrētā jūras uzraudzība, lai iestādēm būtu pieejama konkrētāka informācija par norisēm jūrā.

2. Jūras baseinu stratēģijas — vispiemērotākais pasākumu kopums, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, kurā ņemti vērā vietējie
klimatiskie, okeanogrāfiskie, ekonomiskie, sociālie un kultūras faktori:

a) Adrijas un Jonijas jūra,

b) Ziemeļu Ledus okeāns,

c) Atlantijas okeāns,

d) Baltijas jūra,

e) Melnā jūra,

f) Vidusjūra,

g) Ziemeļjūra.

3. Konkrētām darbībām pievērsta pieeja:

a) akvakultūra (zivsaimniecības tīmekļa vietne),

b) piekrastes tūrisms,

c) jūras biotehnoloģija,

d) okeāna enerģija,

e) derīgo izrakteņu ieguve jūrā.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija