Jūrų reikalai

Mėlynasis augimas

Mėlynasis augimas

Mėlynasis augimas

Mėlynasis augimas – ilgalaikė strategija, kuria siekiama remti tvarų visų jūrų ir jūrininkystės sektorių augimą. Ja pripažįstama, kad jūros ir vandenynai yra Europos ekonomikos varomosios jėgos ir kad šioje srityje yra didžiulis inovacijų ir augimo potencialas. Mėlynuoju augimu vykdant integruotą jūrų politiką padedama siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Mėlynosios ekonomikos sektoriuje yra 5,4 mln. darbo vietų, o per metus joje sukuriama beveik 500 mlrd. eurų bendrosios pridėtinės vertės. Keliose strategijoje išskirtose srityse yra tolesnio augimo galimybių.

Strategiją sudaro trys dalys:

1. specialios integruotos jūrų politikos priemonės:

a) žinios apie jūrą – siekiama pasirūpinti geresnėmis galimybėmis gauti informacijos apie jūrą,

b) jūrų erdvės planavimas – norima užtikrinti veiksmingą ir tvarų veiklos jūroje valdymą,

c) integruotas jūrų stebėjimas – siekiama, kad valdžios institucijos susidarytų geresnį vaizdą, kas vyksta jūroje.

2. jūrų baseinų strategijos, skirtos užtikrinti, kad būtų imamasi tinkamiausių priemonių tvariam augimui skatinti, kuriomis būtų atsižvelgiama į vietos
klimato, okeanografinius, ekonominius, kultūrinius ir socialinius veiksnius:

a) Adrijos ir Jonijos jūrų,

b) Arkties vandenyno,

c) Atlanto vandenyno,

d) Baltijos jūros,

e) Juodosios jūros,

f) Viduržemio jūros,

g) Šiaurės jūros.

3. tikslinis požiūris į konkrečią veiklą:

a) akvakultūra (žuvininkystės svetainė),

b) pakrančių turizmas,

c) jūrų biotechnologijos,

d) vandenyno energija,

e) iškasenų gavyba jūros dugne.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos