Sinine majanduskasv

Sinine majanduskasv

Sinine majanduskasv

Sinine majanduskasv

Sinine majanduskasv on pikaajaline strateegia, et toetada säästvat majanduskasvu mere- ja merendussektoris tervikuna. Strateegias käsitletakse meresid ja ookeane Euroopa majanduse suunajatena, millel on suur innovatsiooni- ja kasvupotentsiaal. Integreeritud merenduspoliitika annab panuse tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse.

Nn sinine majandus hõlmab 5,4 miljonit töökohta ning tema kogulisandväärtus on veidi väiksem kui 500 miljardit eurot aastas. Täiendav kasv on siiski võimalik mitmetes valdkondades, mis tõstetaksegi strateegias esile.

Strateegia koosneb kolmest osast:

1. integreeritud merenduspoliitika konkreetsed meetmed

a. merealased teadmised mereteabele juurdepääsu parandamiseks;

b. mereruumi planeerimine merel toimuvate tegevuste tõhusa ja säästva haldamise tagamiseks;

c. integreeritud mereseire asutustele merel toimuvast parema ettekujutuse loomiseks.

2. merebasseinistrateegiad kõige kohasemate meetmete tagamiseks säästva arengu edendamisel, mille puhul võetakse arvesse kohalikke
klimaatilisi, okeanograafilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid tegureid;

a. Aadria meri ja Joonia meri

b. Põhja-Jäämeri

c. Atlandi ookean

d. Läänemeri

e. Must meri

f. Vahemeri

g. Põhjameri

3. suunatud lähenemisviis konkreetsete tegevuste suhtes:

a. vesiviljelus (kalanduse veebisait)

b. rannikuturism

c. merebiotehnoloogia

d. ookeanienergia

e. kaevandamine merepõhjast

Ametlikud dokumendid

Täiendav teave