Havsfrågor

Blå bioteknik

Blå bioteknik

Blå bioteknik

Vad är det?

Svampdjur, biologisk mångfald och morfotyper. AV Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE (NOAA Photo Library: reef3859)

Det marina livet har anpassat sig till den extrema havsmiljön. Blå bioteknik handlar om att utforska och utnyttja olika marina organismer för att utveckla nya produkter.

Varför behövs EU-insatser?

Genom att utforska havens biologiska mångfald kan vi utveckla nya läkemedel eller industriella enzymer som kan klara extrema förhållanden och som därför har stort ekonomiskt värde. På lång sikt förväntas sektorn skapa högkvalificerade jobb och ge betydande möjligheter nedströms.

Vi har nu den teknik som krävs för att utforska havet och genomföra DNA-sekvensering för att analysera livet. En samlad EU-insats på detta tidiga stadium kan tillsammans med EU-ländernas egna insatser skapa en kritisk massa. Därigenom kan man stimulera tillväxten och underlätta tillgången till konkurrenskraftiga nischmarknader samtidigt som man minskar riskerna för havsmiljön.

Officiella dokument

Mer information

Forskning

Havsfrågor