Pomorske zadeve

Modra biotehnologija

Modra biotehnologija

Modra biotehnologija

Za kaj gre

Biotska raznovrstnost spužv in morfotipi. Z dovoljenjem Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (Slikovno gradivo NOAA: reef3859)

Morski organizmi so se odlično prilagodili ekstremnim življenjskim pogojem v morju. Modra biotehnologija lahko z raziskovanjem in izkoriščanjem različnih morskih organizmov razvija nove proizvode.

Čemu ukrepi na ravni EU

Raziskave biotske raznovrstnosti morja nam lahko pomagajo pri razvoju novih farmacevtskih izdelkov ali industrijskih encimov, ki lahko prenesejo ekstremne pogoje in so zato pomembni za gospodarstvo. Sektor bo predvidoma zaposloval visoko usposobljene delavce in omogočal možnosti za sekundarne dejavnosti.

Na voljo je že tehnologija za podvodno raziskovanje morja in določanje zaporedja DNK morskih organizmov. EU z usklajenim delovanjem že združuje prizadevanja držav EU, da bi zagotovila kritično maso, spodbudila gospodarsko rast in olajšala dostop do konkurenčnih nišnih trgov, ne da bi pri tem ogrozila morsko okolje.

Uradni dokumenti

Več informacij

Raziskave

Pomorske zadeve