Modrá biotechnológia

Modrá biotechnológia

Modrá biotechnológia

Modrá biotechnológia

O čo ide?

Biodiverzita a morfotypy morských hubiek. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (Fotogaléria NOAA: reef3859)

Morské rastliny a živočíchy sa dokázali úspešne adaptovať na extrémne podmienky, ktoré vládnu v moriach. Modrá biotechnológia sa zaoberá výskumom a využívaním rôznorodých morských organizmov s cieľom vyvíjať nové výrobky.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

Výskum morskej biodiverzity by mohol pomôcť pri vývoji nových farmaceutických a priemyselných enzýmov, ktoré budú odolné voči extrémnym podmienkam a ktoré budú mať vďaka tomu vysokú hospodársku hodnotu. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že toto odvetvie ponúkne vysoko odborné pracovné miesta a prinesie široké príležitosti v nadväzujúcich činnostiach.

V súčasnosti už disponujeme podmorskými technológiami na prieskum morí a na sekvencovanie DNA na analýzu podmorského života. Cieľom spoločného postupu EÚ v tomto počiatočnom štádiu, ktorým sa združí úsilie členských štátov EÚ, je vytvorenie kritického rozsahu a stimulov pre rast. Umožní sa ním tiež prístup na konkurenčné špecializované trhy a zároveň sa predíde rizikám, ktoré by mohli ohrozovať morské prostredie.

Oficiálne dokumenty

Ďalšie informácie

Výskum

Námorné záležitosti