Niebieska biotechnologia

Niebieska biotechnologia

Niebieska biotechnologia

Niebieska biotechnologia

Podstawowe informacje

Gąbki: różnorodność biologiczna i morfotypy. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Gatunki morskie dostosowały się do ekstremalnych warunków życia w morzu. Tzw. niebieska biotechnologia zajmuje się badaniem różnych organizmów morskich i ich wykorzystaniem do tworzenia nowych produktów.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Badanie morskiej różnorodności biologicznej może umożliwić nam opracowanie nowych leków lub enzymów przemysłowych, które mogą działać w ekstremalnych warunkach i które mają duże znaczenie gospodarcze. W perspektywie długoterminowej przewiduje się, że sektor ten stworzy miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz że otworzą się przed nim znaczne dalsze możliwości rozwoju.

Obecnie dysponujemy podwodną technologią umożliwiającą badanie morza i sekwencjonowanie DNA w celu bliższego poznania lokalnych form życia. Działania ze strony UE na tym wczesnym etapie w połączeniu z wysiłkami krajów UE mają zapewnić masę krytyczną i tym samym pobudzić wzrost gospodarczy, ułatwić dostęp do konkurencyjnych rynków niszowych oraz zapobiec zagrożeniom dla środowiska morskiego.

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Badania naukowe

Gospodarka morska