Affarijiet marittimi

Bijoteknoloġija blu

Bijoteknoloġija blu

Bijoteknoloġija blu

X'inhi?

 reef3859)

Il-ħajja tal-baħar adattat ruħha biex toktor f'kundizzjonijiet ambjentali estremi tal-baħar. Il-bijoteknoloġija blu tikkonċerna l-esplorazzjoni u l-isfruttament ta’ organiżmi tal-baħar li jirriżultaw differenti sabiex jiġu żviluppati prodotti ġodda.

Għaliex azzjoni fil-livell tal-UE?

L-esplorazzjoni tal-bijodiversità tal-baħar tista’ tgħinna niżviluppaw farmaċewtiċi ġodda jew enżimi industrijali li jkunu jifilħu għal kundizzjonijiet estremi, u li għaldaqstant ikollhom valur ekonomiku kbir. Fuq medda twila ta’ żmien, huwa mistenni li s-settur se joffri impjegar ta’ ħiliet għoljin u konsegwenza ta' dan, opportunitajiet sinifikanti.

Issa għandna t-teknoloġija li tesplora l-baħar u li tista' tuża sekwenzar tad-DNA biex tanalizza il-ħajja tal-baħar. Azzjoni kkoordinata mill-UE f’dan l-istadju bikri tgħaqqad l-isforzi tal-pajjiżi tal-UE sabiex jipprovdu massa kritika u b’hekk jistimulaw it-tkabbir u jiffaċilitaw l-aċċess għal swieq li huma niċeċ kompetittivi filwaqt li jiġu evitati r-riskji għall-ambjent marittimu.

Dokumenti uffiċjali

Iktar tagħrif

Riċerka

Affarijiet marittimi