Jūrlietas

Zilā biotehnoloģija

Zilā biotehnoloģija

Zilā biotehnoloģija

Kas ir zilā biotehnoloģija?

Sūkļu bioloģiskā daudzveidība un morfoloģiskie tipi. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotogrāfiju krājums: reef3859)

Jūras fauna un flora ir pielāgojušās dzīvei ekstrēmos vides apstākļos, kādi sastopami jūrā. Zilā biotehnoloģija ir saistīta ar dažādu jūras organismu izpēti un tās rezultātu izmantošanu jaunu produktu izstrādē.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Jūras bioloģiskās daudzveidības pētījumi mums, iespējams, ļaus izstrādāt jaunas zāles vai rūpnieciskos fermentus, kas spētu pretoties ārkārtas apstākļiem un kam attiecīgi būtu augsta ekonomiskā vērtība. Ilgtermiņā gaidāms, ka šī nozare spēs piedāvāt darbvietas, kur būs vajadzīga augsta kvalifikācija, un vērienīgas uzņēmējdarbības iespējas.

Pašlaik mūsu rīcībā ir zemūdens tehnoloģija, ar kuru varam izpētīt jūru un veikt DNS sekvenēšanu, lai analizētu dzīvības formas jūrā. Ja šajā agrīnajā posmā ES, saskaņoti rīkojoties, apvienotu visu ES valstu centienus, tas radītu paātrinājumu šajā jomā, stimulētu izaugsmi un atvieglotu piekļuvi tirgus nišām, kur valda konkurence, tanī pat laikā nepieļaujot jūras vides apdraudējumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Pētniecība

Jūrlietas