Jūrų reikalai

Mėlynosios biotechnologijos

Mėlynosios biotechnologijos

Mėlynosios biotechnologijos

Kas tai?

 reef3859.)

Jūrų augalija ir gyvūnija prisitaikiusi tarpti ekstremaliomis jūros aplinkos sąlygomis. Mėlynųjų biotechnologijų paskirtis – įvairių jūros organizmų tyrimas ir rezultatų panaudojimas kuriant naujus produktus.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Jūrų biologinės įvairovės tyrimai gali padėti kurti naujus vaistus arba pramoninius fermentus, kurie gali pakelti ekstremalias sąlygas, todėl yra didelės ekonominės vertės. Tikimasi, kad ilgainiui sektoriuje bus siūloma aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir atsiras didelių vėlesnių galimybių.

Jau turime povandeninių technologijų, kuriomis galime tirti jūrą ir imtis DNR sekos nustatymo, kad išanalizuotume jos augaliją ir gyvūniją. Šiuo ankstyvuoju etapu ES koordinavimo veiksmais sutelkiamos ES valstybių narių pastangos. Siekiama sukurti kritinę masę ir taip skatinti augimą bei sudaryti palankesnes sąlygas patekti į konkurencingas nišines rinkas išvengiant pavojų jūrų aplinkai.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Moksliniai tyrimai

Jūrų reikalai