Meriasiat

Sininen bioteknologia

Sininen bioteknologia

Sininen bioteknologia

Mitä sininen bioteknologia on?

Monimuotoisia sienieläimiä. Kuva: Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Meren eliöstö on sopeutunut elämään merten ja valtamerten äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Sininen bioteknologia pyrkii tutkimaan ja löytämään mahdollisuuksia hyödyntää monimuotoisia meren eliöitä uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Miksi tarvitaan EU-tason toimia?

Meren biologisen monimuotoisuuden tutkiminen voi auttaa esimerkiksi kehittämään uusia lääkkeitä tai teollisia entsyymeja, jotka sietävät äärimmäisiä olosuhteita – ja joiden taloudellinen arvo on siten korkea. Alan odotetaan pitkällä aikavälillä lisäävän korkean osaamistason työllisyyttä ja muuta välillistä työllisyyttä.

Vedenalainen teknologia mahdollistaa nykyisin merien tutkimisen ja niiden elämän analysoimisen esimerkiksi DNA-sekvensoinnin avulla. EU:n koordinointi auttaa EU-maita toteuttamaan jo varhaisessa vaiheessa yhteisiä toimia. Tavoitteena on saada aikaan kriittinen massa, jolla voidaan edistää sinisen bioteknologian kasvua ja helpottaa alan toimijoiden pääsyä kilpailluille, pienille erikoismarkkinoille. Samalla pystytään myös paremmin välttämään meriympäristöön kohdistuvat riskit.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Tutkimus

Meriasiat