Merendus

Merebiotehnoloogia

Merebiotehnoloogia

Merebiotehnoloogia

Mis see on?

Käsnade bioloogiline mitmekesisus ja morfoloogilised tüübid. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotokogu: reef3859)

Mereelustik on kohanenud meres esinevate väga erinevate tingimustega toime tulema. Merebiotehnoloogia tegeleb erinevate meres leiduvate organismide uurimise ja kasutamisega, eesmärgiga luua uusi tooteid.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Mere bioloogilise mitmekesisuse uurimine võimaldab meil luua uusi ravimeid või tööstuslikke ensüüme, mis peavad vastu äärmuslikes tingimustes ning millel on seega suur majanduslik väärtus. Pikas perspektiivis pakub asjaomane sektor eeldatavasti tööd kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele ning suurepäraseid kasutusvõimalusi.

Meil on nüüd mereelustiku analüüsimiseks olemas tehnoloogia veealusteks uuringuteks ja DNA sekveneerimiseks. Kooskõlastatud ELi meetmed ühendatakse varases etapis ELi liikmesriikide jõupingutustega, et luua vastav kriitiline mass ning stimuleerida niimoodi majanduskasvu ja tõhustada juurdepääsu konkurentsivõimelistele nišiturgudele, vältides samal ajal merekeskkonna ohtuseadmist.

Ametlikud dokumendid

Täiendav teave

Teadusuuringud

Merendus