Maritime anliggender

Blå bioteknologi

Blå bioteknologi

Blå bioteknologi

Hvad er blå bioteknologi?

Havsvampediversitet og morfotyper. Af Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA fotobibliotek: reef3859)

Livet i havet har tilpasset sig, så det kan trives under de ekstreme forhold, der findes i havet. Blå bioteknologi beskæftiger sig med udforskning og udnyttelse af de mange forskelligartede havorganismer med henblik på at udvikle nye produkter.

Hvorfor på EU-niveau?

Udforskningen af biodiversiteten i havet kan hjælpe os med at udvikle nye lægemidler eller industrielle enzymer, der kan modstå ekstreme forhold, og som derfor er af høj økonomisk værdi. På lang sigt forventes det, at sektoren vil kunne tilbyde højt kvalificerede jobs og betydelige afledte muligheder.

Vi råder nu over den undervandsteknologi, der skal til for at udforske havet og gennemføre DNA-sekvensering for at undersøge livet i havet. Fælles tiltag på EU-plan på dette tidlige stadie samler EU-landenes indsats, så der skabes en kritisk masse, hvilket vil sætte gang i væksten og fremme adgangen til konkurrencedygtige nichemarkeder, samtidig med at vi undgår at skade havmiljøet.

Officielle dokumenter

Læs mere

Forskning

Maritime anliggender