Námořní záležitosti

Modrá biotechnologie

Modrá biotechnologie

Modrá biotechnologie

O co se jedná?

Biologická rozmanitost a polymorfismus houbovců. Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Život v moři se přizpůsobil extrémním podmínkám mořského prostředí a vzkvétá. Modrá biotechnologie se zabývá průzkumem a možným využitím různorodých mořských živočichů v zájmu vývoje nových produktů.

Proč jsou potřeba opatření úrovni EU?

Zkoumání biologické rozmanitosti moří by nám mohlo pomoci při vývoji nových léčiv nebo průmyslových enzymů, které jsou schopny odolat extrémním podmínkám, a tudíž mají vysokou ekonomickou hodnotu. V dlouhodobém horizontu se očekává, že odvětví přinese pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované zaměstnance a zajímavé příležitosti v návazných činnostech.

Nyní již máme k dispozici potřebnou podmořskou technologii pro průzkum moří a analýzu jejich života na základě sekvenování DNA. Společná opatření ze strany EU v této rané fázi propojí úsilí členských zemí za účelem získání potřebných zdrojů. Tím se podpoří růst a usnadní přístup na konkurenční nikové trhy, aniž by vznikla rizika pro mořské prostředí.

Oficiální dokumenty

Další informace

Výzkum

Námořní záležitosti