морско дело

Сини биотехнологии

Сини биотехнологии

Сини биотехнологии

Какво представляват сините биотехнологии?

Биоразнообразие и морфотипове на сюнгерите. От Twilight Zone Expedition Team 2007, NOAA-OE. (NOAA Photo Library: reef3859)

Морската флора и фауна се адаптират за живот в крайно разноборазните условия в морето. Сините биотехнологии са насочени към проучването и използването на възникналите в резултат на това разнообразни морски организми, за да бъдат разработени нови продукти.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Проучването на морското биоразнообразие може да ни даде възможност за разработване на нови лекарства или промишлени ензими, които да издържат на екстремни условия и които в резултат на това да имат висока икономическа стойност. В дългосрочен план се очаква този сектор да предлага работни места за висококвалифицирани кадри и значителни възможности надолу по веригата.

В момента разполагаме с подводна технология за изследване на морето и за извършване на четене на ДНК, за да анализираме живите организми в моретата. Съгласувани действия на ЕС на този ранен етап подкрепят усилията на страните членки, за да се осигури критична маса, а оттук - да бъде стимулиран растежа и улеснен достъпа до конкурентни пазарни ниши, като в същото време се избягват рисковете за морската околна среда.

Официални документи

Допълнителна информация

Научни изследвания

Морско дело