European Maritime Day

Kvarner Festival of the Sea and Maritime Tradition FIUMARE 2019 (Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije FIUMARE 2019)

Maritime festival.

Location
Rijeka, Croatia
Organisers
KOORDINACIJA UDRUGA ZA OČUVANJE I REVITALIZACIJU POMORSKE, RIBARSKE I BRODOGRAĐEVNE BAŠTINE KVARNERA I ISTRE