Maritime anliggender

Links

Links

Links

Maritime anliggender på andre af Europa-Kommissionens websteder

Maritime anliggender på andre EU-organers websteder

De vigtigste udvalg/arbejdsgrupper i de forskellige EU-institutioner og agenturer:

Internationale og regionale organisationer

Havene

Atlanterhavsområdet:

Østersøområdet:

Det Arktiske område:

Sortehavsområdet:

Middelhavsområdet:

Stakeholdere

Andet