Havsfrågor

Upphandling och bidrag

Upphandling och bidrag

Upphandling och bidrag

Upphandling av varor och tjänster – anbudsomgångar

EU-kommissionen köper varor och tjänster av leverantörer som väljs ut genom konkurrensutsatt upphandling. Efter anbudsomgången tecknar kommissionen ett kontrakt med det företag som lagt det bästa budet.

Vad finns det för kontrakt?

Inom fiske och havsfrågor letar kommissionen främst efter leverantörer som kan göra studier eller informations- och kommunikationsjobb.

Hur lämnar jag anbud?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Projektbidrag – ansökningsomgångar

Kommissionen ger ekonomiskt stöd till specifika projekt inom fiske och havsfrågor (t.ex. forskning). Efter ansökningsomgången beviljar kommissionen bidrag till de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna.

Hur söker jag?

Gå regelbundet in på vår webbplats för att se om det finns nya

I dokumentationen till varje omgång kan du läsa hur man gör.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Beskrivning

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällena så att de kan anpassa sig till nya förhållanden och bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

> Läs mer om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Hur söker jag?

Sök hos din nationella fiskerimyndighet.

Statligt stöd till fiskerinäringen

Beskrivning

Statligt stöd ges i form av nationellt eller regionalt stöd.

Läs mer om statligt stöd till fiskerinäringen.

Hur söker jag?

Sök hos regeringen i ditt land.

Allmän information om EU-finansiering