Pomorske zadeve

Možnosti financiranja

Možnosti financiranja

Možnosti financiranja

Naročila storitev in blaga – javni razpisi

Evropska komisija kupuje blago in storitve od pogodbenikov, ki so izbrani z javnim razpisom. Komisija podpiše pogodbo o dobavi blaga in storitev s podjetjem, ki predloži najboljšo ponudbo.

Vrste pogodb

V pomorskih zadevah in ribištvu Komisija predvsem išče pogodbenike, ki opravljajo študije ali informacijske in komunikacijske dejavnosti.

Predložitev ponudbe

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Nepovratna sredstva za projekte – javni razpisi

Evropska komisija z nepovratnimi sredstvi podpira določene projekte (npr.: znanstvene raziskave) v pomorskih zadevah in ribištvu. Sredstva prejmejo projekti, ki najbolje izpolnjujejo razpisne pogoje.

Prijava na razpis

Redno obiskujete naše spletišče, kjer objavljamo:

V vsakem razpisu so natančna navodila za prijavo.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Predstavitev sklada

S sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo se lahko ribiška industrija in obalne skupnosti prilagodijo spremenjenim razmeram, gospodarsko preživijo ter ostanejo okolju prijazne.

Več o Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Prijava

Prijavite se pri nacionalnem organu za ribištvo.

Državna pomoč za ribiško industrijo

Predstavitev pomoči

Nacionalne ali regionalne subvencije.

Več o državni pomoči za ribiško industrijo.

Prijava

Prijavite se pri pristojnem nacionalnem organu.

Splošne informacije o financiranju EU