Afaceri maritime

Oportunităţi de finanţare

Oportunităţi de finanţare

Oportunităţi de finanţare

Achiziţii publice - Cereri de oferte

Comisia Europeană achiziţionează bunuri şi servicii prin licitaţie publică, selectând cea mai bună ofertă depusă în urma publicării unei cereri de oferte.

Ce fel de contracte se pot obţine?

De cele mai multe ori, Comisia are nevoie de contractanţi care să realizeze studii sau activităţi de informare şi comunicare.

Cum pot depune o ofertă?

Consultaţi periodic acest site, urmărind:

Fiecare cerere lansată va fi însoţită de instrucţiuni cu privire la depunerea ofertelor.

Granturi pentru proiecte - Cereri de propuneri

Comisia Europeană oferă granturi pentru anumite proiecte din sectorul pescuitului şi al afacerilor maritime, de exemplu pentru proiecte de cercetare ştiinţifică. Procedura demarează cu lansarea unei cereri de propuneri, urmând ca sprijinul financiar să fie acordat proiectelor care se conformează cel mai bine criteriilor de selecţie.

Cum pot solicita un grant?

Consultaţi periodic acest site, urmărind:

Fiecare cerere lansată va fi însoţită de instrucţiuni cu privire la depunerea propunerilor.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

La ce foloseşte FEPAM?

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) finanţează sectorul pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare, să-şi consolideze poziţia economică şi să dobândească un caracter durabil din punct de vedere ecologic.

> Mai multe despre Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Cum pot solicita finanţare?

Depuneţi o cerere la autorităţile naţionale competente în sectorul pescuitului.

Ajutoare de stat pentru sectorul pescuitului

Ce sunt ajutoarele de stat?

Ajutoarele de stat sunt subvenţii acordate de guvernul unei ţări sau al unei regiuni.

Mai multe despre ajutoarele de stat pentru sectorul pescuitului.

Cum pot solicita o subvenţie?

Adresaţi-vă autorităţii desemnate de statul în cauză.

Informaţii generale despre fondurile europene