Gospodarka morska

Możliwości uzyskania finansowania

Możliwości uzyskania finansowania

Możliwości uzyskania finansowania

Zamówienia na usługi i towary – Zaproszenia do składania ofert

Komisja Europejska kupuje towary i usługi od wykonawców wybranych w drodze procedury przetargowej. Po opublikowaniu zaproszenia do składania ofert, Komisja podpisuje umowę na dostawy z firmą, która przedstawiła najlepszą ofertę.

Czego dotyczą zaproszenia do składania ofert?

W sektorze gospodarki morskiej i rybołówstwa Komisja najczęściej szuka wykonawców, którym zleca przeprowadzenie badań lub działań informacyjnych i komunikacyjnych.

Jak złożyć ofertę?

Na naszych stronach można znaleźć informacje na temat:

Przy każdym zaproszeniu podano szczegółowe informacje na temat warunków przetargu.

Dotacje na projekty – Zaproszenia do składania wniosków

Komisja Europejska zapewnia dofinansowanie konkretnych projektów (np. w zakresie badań naukowych) dotyczących gospodarki morskiej i rybołówstwa. Po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków Komisja przyznaje środki finansowe tym projektom, które najlepiej spełniają kryteria wyboru.

Jak złożyć wniosek?

Na naszych stronach można znaleźć informacje na temat:

Przy każdym zaproszeniu podano szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dotacji.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

Czym jest EFMR?

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

> Więcej informacji o Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Jak złożyć wniosek?

Należy skontaktować się z odpowiednim krajowym organem ds. rybołówstwa.

Pomoc państwa dla sektora rybołówstwa

O jakiego rodzaju pomoc chodzi?

Dotacje krajowe lub regionalne.

Więcej informacji o pomocy państwa dla sektora rybołówstwa

Jak złożyć wniosek?

Należy skontaktować się z odpowiednim organem krajowym.

Ogólne informacje na temat finansowania UE