Financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

Contracten voor diensten en goederen: aanbestedingen

De Europese Commissie neemt goederen en diensten af van contractanten die na vergelijking van de inschrijvingen worden geselecteerd. Na de openbare aanbesteding sluit de Commissie een leveringscontract met het bedrijf dat de gunstigste offerte heeft ingediend.

Wat voor contracten zijn er mogelijk?

Voor maritieme zaken en visserij is de Commissie vaak op zoek naar contractanten voor studies, voorlichtings- of communicatieactiviteiten.

Hoe kunt u inschrijven?

Kijk regelmatig op onze website voor:

Bij iedere bekendmaking wordt aangegeven hoe u kunt inschrijven.

Subsidies voor projecten: oproepen tot het indienen van voorstellen

Ook op het gebied van maritieme zaken en visserij verleent de Europese Commissie subsidie aan specifieke projecten (bijv. wetenschappelijk onderzoek). Na een oproep tot het indienen van voorstellen worden de projecten geselecteerd die het best aan de selectiecriteria beantwoorden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Kijk regelmatig op onze website voor:

Bij iedere oproep wordt aangegeven hoe u een voorstel kunt indienen.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Wat is het?

Het EFMZV financiert de visindustrie en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, economisch sterker te staan en duurzaam te werken.

> Meer informatie over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Hoe dien ik een aanvraag in?

Neem contact op uw nationale visserij-instantie.

Staatsteun voor de visserijsector

Wat is het?

Nationale of regionale subsidie

Meer informatie over staatssteun voor de visserijsector.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Neem contact op met de nationale overheid.

Algemene informatie over EU-financiering