Affarijiet marittimi

Opportunitajiet ta' finanzjament

Opportunitajiet ta' finanzjament

Opportunitajiet ta' finanzjament

Kuntratti għal servizzi u prodotti – Sejħiet għall-offerti

Il-Kummissjoni Ewropea tixtri prodotti u servizzi mingħand kuntratturi, magħżulin permezz ta' sejħiet għall-offerti kompetittivi. Wara sejħa għall-offerti, il-Kummissjoni tiffirma kuntratt ta' forniment mal-kumpanija li tissottometti l-aħjar offerta.

X'kuntratti huma disponibbli?

Għall-affarijiet marittimi u sajd, il-Kummissjoni ta' spiss tkun qed tfittex kuntratturi biex iwettqu studji jew attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni.

Kif għandi nissottometti offerta?

Iċċekkja l-websajt tagħna b'mod regolari għal:

Kull sejħa tagħti l-istruzzjonijiet sħaħ dwar kif għandha tintefa' l-offerta.

Għotjiet ta' flus għall-proġetti - Sejħa għall-proposti

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi għotjiet ta' finanzjament biex ikunu appoġġati proġetti speċifiċi (pereżempju r-riċerka xjentifika) relatati mal-affarijiet marittimi u mas-sajd. Wara sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni se tagħti finanzjament għall-proġetti li jissodisfaw bl-aħjar mod il-kriterji ta' għażla tagħha.

Kif nista' napplika?

Iċċekkja l-websajt tagħna b'mod regolari għal:

Kull sejħa tagħti l-istruzzjonijiet sħaħ dwar kif għandha ssir l-applikazzjoni.

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

X’inhu kopert?

Il-FEMS jipprovdi finanzjament għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet tal-kosta biex jgħinhom jadattaw għall-kundizzjonijiet li jinbidlu u jsiru ekonomikament b'saħħithom u ekoloġikament sostenibbli.

> Aktar informazzjoni dwar Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

Kif nista' napplika?

Applika għand l-awtorità nazzjonali tas-sajd.

Għajnuna mill-istat għall-industrija tas-sajd

X’inhu kopert?

Sussidji nazzjonali jew reġjonali.

Aktar informazzjoni dwar l-għajnuna mill-istat għall-industrija tas-sajd.

Kif nista' napplika?

Applika għand il-gvern nazzjonali tiegħek.

Informazzjoni ġenerali dwar il-finanzjament tal-UE